Darbības joma un definīcijas

  • Šie Noteikumi attiecas uz uzlādes pakalpojumu sniegšanu, ko veic uzņēmums, kuram pieder stacijas (Pakalpojumu sniedzējs), izmantojot Easy2Charge mobilo aplikāciju elektrisko transportlīdzekļu lietotājiem (Klientiem). Smart Electric Technology SIA ir pakalpojumu apkopotājs.
  • Elektriskais transportlīdzeklis – transportlīdzeklis, kas aprīkots ar barošanas bloku, kuram ir vismaz viens enerģijas pārveidotājs, kas nav perifēra, kā arī elektriski uzlādējama enerģijas uzkrāšanas sistēma, ko var uzlādēt no ārēja avota (Eiropas Parlamenta Direktīva 2014/94/ES un Padomes 2014. gada 22. oktobra noteikumiem).
  • Uzlādes stacija ir iekārta, kas sastāv no viena vai vairākiem uzlādes punktiem, kur var uzlādēt uzlādējamus transportlīdzekļus.
  • Uzlādes pakalpojums ir pakalpojums, ko elektromobiļa lietotājam sniedz uzlādes pakalpojuma pārdevējs, kas ļauj lietotājam izmantot uzlādes punktus un pakalpojumus.
  • Uzlādes punkti ir lēnas un ātras uzlādes punkti, kas ļauj tieši uzlādēt elektrisko transportlīdzekli ar maksimālo jaudu līdz 22 kW (regulārais maiņstrāvas uzlādes punkts) vai ar jaudu virs 20 kW (līdzstrāvas ātrās uzlādes punkts).

Elektrisko transportlīdzekļu uzlādes pakalpojuma izmantošana un apmaksa

Elektrisko transportlīdzekļu uzlādes pakalpojumam var piekļūt, piesakoties lietojumprogrammā Easy2Charge. Sniegto elektromobiļu uzlādes pakalpojumu piedāvā kompānija – stacijas īpašnieks (Pakalpojuma sniedzējs). Klients maksā tajā brīdī piemērojamo maksu par uzlādes pakalpojuma izmantošanu. Pašreizējās piemērojamās pakalpojumu maksas ir norādītas Easy2Charge mobilajā lietojumprogrammā un saistītajās interneta lapās.

Komisijas atmaksa

Klientam ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt uzlādes pakalpojumu. Šajā gadījumā nauda tiks atgriezta Klientam. Lai apstrādātu naudas atmaksu, Klientam jāiesniedz pieteikums, sūtot e-pastu uz info@s-e-t.lv. Pakalpojumu sniedzējs divu nedēļu laikā nosūtīs Klienta neizmantotos naudas līdzekļus uz kontu/karti, kas tika izmantots “Konta atlikuma” papildināšanai, neieskaitot naudas līdzekļu pārskaitījuma komisijas.

Atbildības ierobežojums

Smart Electric Technology SIA nav atbildīgs par kļūmēm, kavējumiem vai kļūdām, kas var rasties maksas pakalpojuma sniegšanā, kā arī par pakalpojuma izmantošanas vienmērīgumu vai citu tehniskās identifikācijas līdzekļu nepareizu darbību, vai bojājumiem, kas radušies ar lietošanu saistītu problēmu dēļ, vai uzlādes pakalpojuma funkcionalitāti. Smart Electric Technology SIA neatbild par nerealizētiem pakalpojumiem, kas radušies trešo personu darba rezultātā vai darba pārtraukumiem (piemēram, sadarbības partnera bankas darbības traucējumiem). Smart Electric Technology SIA valdes locekļi un darbinieki nav atbildīgi par zaudējumiem, kas Klientam var rasties, izmantojot bankas/maksājumu iestādes Easy2Charge mobilās aplikācijas un/vai karšu maksājumu pieņemšanas pakalpojumu, tai skaitā: tiešie vai netiešie finansiālie zaudējumi; ienākumu zudums; biznesa zaudējumi, pasūtījumi, biznesa vērtība, reputācijas zudums, kas var rasties no saimnieciskās darbības pārtraukšanas; datu zudums vai neprecizitāte; jebkādi citi bojājumi.

Klienta pienākumi un maksas pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana

Pakalpojumu sniedzējs piedāvā uzlādes pakalpojumu kopējai lietošanai saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem uzlādes staciju uzstādīšanas vietā (piemēram, uzstādīšanas vietas darba laiks, sanitārās, ugunsdrošības, apsardzes, drošības noteikumi un drošības tehnoloģiju noteikumi, kas saistīti ar elektroiekārtu darbību).

Klientam ir pienākums:

  • rūpīgi izmantot uzlādes staciju atbilstoši tās mērķim, ņemot vērā citu klientu intereses;
  • pēc pakalpojuma izlietošanas atbrīvot uzlādes punktu un uzlādes pakalpojumam paredzēto stāvvietu;
  • ievērot sanitāros, ugunsdrošības, apsardzes, drošības noteikumus uzlādes stacijas uzstādīšanas vietā un drošības tehnikas noteikumus, kas saistīti ar elektroiekārtu darbību.

Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības uz laiku pārtraukt uzlādes pakalpojuma sniegšanu bez iepriekšēja brīdinājuma, lai veiktu nepieciešamās apkopes un modernizācijas darbības. Papildus uzlādes pakalpojums var tikt pārtraukts energosistēmas un elektroenerģijas bilances pārvaldīšanai, elektroapgādes kvalitātes nodrošināšanai vai citām līdzīgām darbībām.

Izmaiņas

Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības mainīt pakalpojuma noteikumus, cenrādi un pakalpojuma tehniskos nosacījumus. Pakalpojuma noteikumu izmaiņas stājas spēkā pēc tam, kad tās ir pieejamas Klientam, izmantojot Easy2Charge mobilo lietojumprogrammu vai Smart Electric Technology SIA vietni, un pēc tam Klients turpina izmantot pakalpojumus, izmantojot Easy2Charge mobilo aplikāciju. Mainot pakalpojuma noteikumus, modificētā versija tiks ievietota vietnē https://s-e-t.lv/.

Strīdi

Pakalpojuma sniedzējs un Klients (turpmāk – Puses) apņemas visus jautājumus risināt sarunu ceļā. Ja strīdu nevar atrisināt, Puses var nodot lietu Latvijas Republikas tiesā.

Šos pakalpojumu noteikumus regulē Latvijas Republikas likumi.

Sazinies ar mums

Pakalpojuma sniedzēja mērķis ir piedāvāt visaugstāko pakalpojumu kvalitāti visiem Klientiem; līdz ar to Pakalpojumu sniedzējs uzrauga Klientu sniegtās atsauksmes, izmantojot uzlādes staciju vadības sistēmu par uzlādes stacijās saņemto pakalpojumu.

Ja jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai sūdzības par pakalpojumu noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu info@s-e-t.lv