Personas datu apstrādātājs ir Smart Electric Technology SIA (reģ.Nr.40203265643, Mārupes nov., Mārupes pag., Jaunmārupe, Ozolu iela 28 k-1, LV-2166) (turpmāk SET).

1. Kas ir ietverts konfidencialitātes paziņojumā?

Konfidencialitātes paziņojums:

  • paskaidro, ko mēs darām, lai aizsargātu un ievērotu jūsu personas datu privātumu;
  • paskaidro, kā mēs savācam, izmantojam un aizsargājam jūsu personas datus;
  • palīdz jums saprast, kā tiek vākti un izmantoti jūsu personas dati un kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem.

Apstrādājot jūsu personas datus, mēs ievērojam Latvijas un Eiropas Savienības tiesību aktus.

Mēs izmantojam šos datus tam mērķim, kādam mēs tos apkopojām, un tādā apjomā, kāds ir nepieciešams šī mērķa sasniegšanai. Kad mērķis ir sasniegts, mēs dzēšam personas datus.

Šis konfidencialitātes paziņojums sniedz informāciju un vadlīnijas, kad izmantojat mūsu pakalpojumus, produktus, lietojumprogrammas un elektronisko vidi vai apmeklējat mūsu vietnes. Privātuma paziņojumā nav ietverta informācija par datu apstrādi citu uzņēmumu vietnēs vai to sniegtajos pakalpojumos, pat ja jūs izmantojat šos pakalpojumus, izmantojot elektronisko vidi vai SET pakalpojumus.

Jūs varat izmantot mūsu pakalpojumus un e-vidi vai nu kā līgumklients, vai tikai kā pakalpojuma lietotājs uz citas personas noslēgta līguma pamata, vai arī vienkārši apmeklējot mūsu e-vidi kā lietotājs, neslēdzot līgumu ar mums. Mēs ievērojam konfidencialitātes paziņojumu visos norādītajos gadījumos. Ja mūsu pakalpojumu klients ļauj lietotājam izmantot pakalpojumus, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts starp viņu un SET, klientam ir arī jāpārliecinās, ka lietotājs ir iepazinies ar paziņojumu par konfidencialitāti.

Mēs atsaucamies uz paziņojumu par privātumu un sniedzam iespēju ar to iepazīties līguma noslēgšanas brīdī, kā arī sniedzot Jums pakalpojumu, produktu un/vai elektroniskās vides lietošanu. Paziņojums par konfidencialitāti ir dokuments, kas sniedz jums informāciju un neietilpst ar jums parakstītajā līgumā vai SET vispārīgajos noteikumos un nosacījumos.

Tāpat kā strauji attīstās mūsdienu elektroniskie pakalpojumi, arī datu apstrādes darbības, kas nepieciešamas minēto elektronisko pakalpojumu sniegšanai. Mēs darīsim visu iespējamo, lai paziņojums par konfidencialitāti būtu atjaunināts un pieejams SET vietnē www.s-e-t.lv. Mēs informēsim jūs par būtiskākajām izmaiņām, kas jūs ietekmē, paziņojumā par konfidencialitāti mūsu vietnē, e-pastā vai citos saprātīgos veidos.

2. Uz kāda pamata un ar kādiem mērķiem mēs apstrādājam jūsu personas datus?

SET apstrādā Jūsu personas datus šādiem mērķiem: juridisku saistību izpildei, līguma izpildei, SET likumīgajām interesēm un Jūsu piekrišanai.

2.1. No likumdošanas izrietoša pienākuma ievērošana
No likuma izrietošo saistību ievērošana nosaka datu apstrādi, kas mums ir jāveic, jo mums kā pakalpojumu sniedzējam/komersantam to uzliek likums.

Ja datu apstrāde ir nepieciešama no likuma izrietoša pienākuma izpildei, mēs SET nevaram pieņemt lēmumus par šādu personas datu vākšanu un ierakstīšanu, kā arī jūs.

2.2. Līguma izpilde
Personas datu apstrāde, lai izpildītu līgumu, galvenokārt saistīta ar noteikta rezultāta atļaušanu mūsu pakalpojumiem un produktiem, un to nevar panākt, izvairoties no personas datu apstrādes.

2.3. Likumīga interese
Leģitīma interese nozīmē, ka mēs vēlamies izmantot personas datus, pirmkārt un galvenokārt, lai uzlabotu mūsu pakalpojumus un pakalpojumu kvalitāti, lai attīstītu pakalpojumus, produktus un e-vides, kā arī veicinātu klientu komunikāciju un biznesa aktivitātes, un tas viss nav stingri noteikts nepieciešams līguma izpildei. Tādā veidā mēs varam nodrošināt savam klientam pakalpojumus, produktus, cenu risinājumus, apkalpošanu utt., tāpat kā klienti to no mums sagaida. Turklāt mēs varēsim apkopot statistiku, kas nepieciešama pareizu biznesa lēmumu pieņemšanai. Mēs arī apstrādājam datus, pamatojoties uz šo pamatojumu, ja tas nepieciešams saimnieciskās darbības ietvaros veikto darījumu dokumentēšanai un citai biznesa informācijas apmaiņai. Pamatojoties uz likumīgām interesēm, mēs arī apstrādāsim jūsu pamatdatus mārketinga analīzes nolūkos.
Leģitīmas intereses galvenokārt ir līdzsvars starp jūsu un mūsu tiesībām. Mūsdienu klientu attiecībās tiek pieņemts, ka pakalpojuma sniedzējs pakalpojuma lietošanu un apkalpošanu padarīs klientam pēc iespējas vienkāršāku un precīzāku. Tomēr vislabāk to var sasniegt, ja mēs varam izmantot jūsu personas datus. Tomēr mums joprojām ir nepieciešama papildu datu apstrāde, piemēram, pakalpojumu kanālu labākai izmantošanai, mūsu uzlādes staciju tīkla un sistēmu pilnveidošanai un attīstībai, lietošanas statistikai utt.

Šis pārskats par personas datu apstrādi, pamatojoties uz likumīgām interesēm, nav izsmeļošs. Pamatotas nepieciešamības gadījumā un saprātīgā apjomā mēs varam apstrādāt datus, pamatojoties uz leģitīmām interesēm, arī citiem mērķiem, kas paredzēti saskaņā ar tiesību aktiem.

2.4. Uz piekrišanu balstīta datu apstrāde
Pirmkārt un galvenokārt, mēs lūdzam Jūsu piekrišanu tādu datu (t.sk. atrašanās vietas datu) izmantošanai, bez kuriem mēs varētu nodrošināt savus pakalpojumus, preces un e-vidi, bet bez kuriem personīga apkalpošana, lietotāja pieredze un ērtības, kā arī mārketings nebūtu pilnīga vai personalizēta.

Mēs ar jūsu piekrišanu vēlamies izmantot jūsu datus, lai noteiktu jūsu pirkšanas paradumus un patērētāju paradumus un/vai, izmantojot profilēšanas metodes, noskaidrotu ar patērētājiem saistītās cerības, vēlmes un vajadzības, lai sniegtu mārketinga piedāvājumus un nosūtītu jums ziņojumus un izvēlieties piemērotu mārketinga kanālu, lai to izdarītu.

3. Kas ir personas dati un kādus personas datus apstrādā SET?

Personas dati (turpmāk arī dati) ir dati, kas ir tieši vai netieši saistīti ar Jums kā privātpersonu. Skaidrības labad mēs sagrupējam jūsu personas datus kategorijās, pamatojoties uz to raksturu un avotiem. Personas datu avots attiecas uz to, pa kādiem kanāliem vai caur kuru personas dati nonāca SET.

3.1. Pamatdati

Pamatdatos ietilpst, piemēram, lietotājvārds, e-pasta adrese, maksājuma informācija utt.

Datu vākšanas avoti: mēs iegūstam informāciju no jums un izmantotājiem pakalpojumiem.

3.2. Atrašanās vietas dati
Atrašanās vietas dati attiecas uz informāciju par iekārtu ģeogrāfisko atrašanās vietu vai pakalpojuma sniegšanas vietu. Piemēram: atrašanās vietas koordinātas (GPS).

Iepriekš minētie dati var būt tieši vai netieši saistīti ar jums. Tieša saistība nozīmē, ka dati attiecas tieši uz jums kā uz vienu konkrētu fizisku personu. Netiešā saistība nozīmē, ka datus var saistīt ar jums, izmantojot papildu informāciju vai papildu apstrādi.

Atrašanās vietas dati neattiecas uz jūsu dzīvesvietu, pakalpojumu sniegšanas vai rēķina izrakstīšanas adresi, kontaktadresi utt. Šī informācija ir daļa no jūsu pamatdatiem.

Datu vākšanas avoti: mēs iegūstam datus, izmantojot pakalpojumus, kuriem nepieciešama ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšana.

3.3. Ziņojuma saturs

Ziņojuma saturs – ja jūs sazināties ar mums kā pakalpojumu sniedzēju, izmantojot iepriekš minētos saziņas līdzekļus, piemēram, zvanot uz mūsu klientu apkalpošanas līniju vai nosūtot mums e-pastu, mēs esam viena no saziņas pusēm un tādēļ mums ir tiesības izmantot un uzglabāt ziņojuma satura datus (piemēram, lai pierādītu darījumu, uzlabotu mūsu klientu apkalpošanu utt.). Tas pats attiecas uz situācijām, kurās SET ir uzsācis saziņu ar jums.

Datu vākšanas avoti: mēs iegūstam datus, ja jūs tos mums sniedzat, sazinoties ar mums.

3.4. Dati, kas nav personas dati

Ikviens var apmeklēt www.s-e-t.lv, nereģistrējoties un neievadot savus personas datus. Tādā gadījumā vienīgā informācija, ko viņš/viņa kopīgo ar SET, ir saistīta ar viņa/viņas apmeklējumu. Šāda veida informācija tiek saukta par nepersonisku un tiek pārsūtīta automātiskajā režīmā, izmantojot analītikas rīkus, piemēram, Google Analytics, Google tagu pārvaldnieku, Google Maps, Yandex Metrica, Facebook logrīku. Šāda informācija tiek izmantota tikai SET darbības uzlabošanai, nevis personas datu vākšanai.

Nepersoniskie dati ietver apmeklējuma datumu un laiku, reģionu, pilsētu, skatus, pieteikšanās lapu, atteikšanās lapu, pēdējo trafika avotu, reklāmas pārejas, meklētājprogrammu, reklāmas sistēmu, IP adresi un meklēšanas vēsturi.

4. Par sīkdatņu izmantošanu mūsu e-vidēs

Līdzīgi kā citās vietnēs, arī SET vietnēs un e-vidēs tiek izmantota sīkdatņu tehnoloģija.

Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kas tiek augšupielādēti lietotāja datorā, izmantojot e-vides serveri. Līdz ar to tīmekļa pārlūkprogramma katrā jaunā e-vides apmeklējuma reizē var nosūtīt informāciju par sīkdatni atpakaļ uz e-vidi, lai atpazītu lietotāju.

Ja esat izvēlējies šo opciju, jūsu pārlūkprogrammas iestatījumos sīkfaili var tikt atspējoti. Ņemiet vērā, ka dažos gadījumos tas var palēnināt vietnes pārlūkošanu, samazināt noteiktu vietņu funkcionalitāti vai liegt tām piekļūt.

Mēs varam apvienot ar sīkdatnēm iegūto informāciju ar informāciju par jums citos veidos, piemēram, ar informāciju par izmantotajiem pakalpojumiem.

Mūsu vietnēs var būt saites uz trešo pušu vietnēm, produktiem un pakalpojumiem, kā arī sociālo mediju paplašinājumi (piemēram, Facebook spraudņi, Google Analytics) mārketinga un statistikas nolūkos. Uz trešo pušu pakalpojumiem vai trešo pušu lietojumprogrammām mūsu vietnēs attiecas trešo pušu privātuma aizsardzības noteikumi. Mēs iesakām iepazīties ar šo trešo pušu personas datu aizsardzības praksi.

Parasti mēs izmantojam ar sīkfailiem savāktos datus šādiem mērķiem:

4.1. Funkcionālās sīkdatnes un pakalpojumu sniegšana

Sīkdatnes ir ļoti svarīgas mūsu tīmekļa vietnes un elektronisko pakalpojumu darbībai un ļauj mums racionalizēt lietotāju pieredzi. Piemēram, ja lietotājs vēlas, viņam nav jāievada savs lietotājvārds, parole un personalizācijas iespējas katru reizi, piesakoties mūsu pakalpojumā.

4.2. Pakalpojumu attīstība

Izsekojot sīkdatnes, mēs varam uzlabot mūsu e-vides un elektronisko pakalpojumu darbību. Piemēram, mēs varam iegūt informāciju par to, kuras ir populārākās mūsu vietnes daļas, kurām vietnēm mūsu lietotāji iet garām, no kurām vietnēm viņi nāk un cik daudz laika viņi pavada mūsu e-vidē.

4.3. Lietošanas analīze

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai apkopotu statistiku par mūsu e-vides un tiešsaistes pakalpojumu apmeklētāju skaitu, kā arī izvērtējam reklāmu efektivitāti.

4.4. Mārketinga virzīšana

Izmantojot sīkdatnes, mēs varam arī ievākt informāciju par reklāmas vai konkrēta pārlūkprogrammas satura rādīšanu, veidojot dažādas mērķa grupas.

5. Kas SET pārsuta personas datus?

SET ir tiesīgs nodot personas datus trešajām personām līgumsaistību izpildei. Trešās puses ir SET darījumu partneri, kas sniedz un/vai izmanto pasta pakalpojumus vai sniedz līzinga un/vai maksājumu pārskaitījumu pakalpojumus.

Mārketinga darbību veikšanas nolūkos SET ir tiesīgs nodot personas datus trešajām personām. Trešās puses ir biznesa partneri, no kuriem SET pērk reklāmas pakalpojumus.

6. Jūsu tiesības
Jums ir tiesības:

  • iegūt informāciju par apstrādātajiem personas datiem
  • lai piekļūtu viņa/viņas personas datiem
  • iesniegt pieprasījumu labot nepareizu/nepilnīgu personas informāciju vai mainīt/papildināt savus personas datus savā personīgajā kontā. Jūs esat atbildīgs par pareizu vai mainītu datu sniegšanu
  • dzēst viņa/viņas personas datus, tiklīdz šie dati vairs nav nepieciešami vai ja personas datu apstrāde ir nelikumīga, izņemot gadījumus, kad SET ir likumīgas tiesības uzglabāt Klienta datus
  • iesniegt pieprasījumu atteikt personas datu apstrādi mārketinga nolūkos
  • reģistrējoties nedot savu piekrišanu personas datu apstrādei izmantošanai tiešajā mārketingā
  • lūgt ierobežot personas datu apstrādi

Lai pieprasītu informāciju par personas datu apstrādi, grozīšanu/labošanu, dzēšanu, kā arī par Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai atteikumu, Jūs varat sūtīt e-pastu uz info@s-e-t.lv. SET ir tiesības pieprasīt jūsu personas datu kopiju, lai identificētu personu. SET apņemas atbildēt uz jūsu pieprasījumiem 30 dienu laikā no iesniegšanas dienas.